Sú voľby do EÚ parlamentu dôležité?

Chcela by som vám trošku priblížiť Európsky parlament, o ktorom sa na Slovensku málo vie. Je to škoda, pretože tento parlament prijíma mnoźstvo zákonov, ktoré platia na území Slovenska a tým pádom ovplyvňujú aj naše životy.

Jedným z hlavných princípov EÚ je sloboda pohybu tak ľudí, ako aj tovarov. Ale ani tieto veci sa nemôžu diať živelne, bez dobrej kontroly.

Sú ľudia, ktorí majú dobré úmysly, ale sú aj ľudia, ktorí by nám chceli škodiť. A rovnako sú aj tovary, ktoré sú výborné no i také, ktoré nám môžu uškodiť. Okrem toho, sú tu ďalšie základné veci potrebné pre život, ktoré sa nezastavia na hraniciach, ako napríklad vzduch, či voda. Preto je potrebné, aby všetko to, čo sa voľne pohybuje v tomto priestore, sme dobre poznali: aby sme vedeli, aké potraviny jeme, aký vzduch dýchame, akú vodu pijeme.

Tiež chceme vedieť, kto k nám chce prísť do nášho európskeho domu, či sem prichádza s dobrými úmyslami alebo nie.

Ale aj my chceme cestovať, naše deti chcú študovať v zahraničí, aby tam získali skúsenosti, mnohí naši ľudia chcú pracovať, ale nie na čierno. Aj na toto všetko sú potrebné európske úrady, ktoré to umožňujú.

Teraz k otázke, kto vlastne je ten Brusel, často našimi politikmi označovaný ako zlý Brusel? Zaujímavé, že Brusel nie je až taký zlý, pokiaľ z neho môžu čerpať peniaze 🤨.

Brusel nie je tým, čím bola voľakedy Moskva. Tam sa rozhodovalo o nás bez nás. Tu sa rozhoduje o nás za našej prítomnosti.

Všetko, o čom sa rokuje a čo sa potom neskôr schvaľuje, sa začína na pracovných skupinách, kde sedia zástupcovia všetkých členských štátov a každý sa vyjadruje ku každému článku a tak sa vyvíja zákon. Postupne ide na schválenie Európskej Rade, ktorá pozostáva zo všetkých 28 premiérov a legislatíva sa musí prijať jednomyselne.

Tento akt potom príde do Europarlamentu na schválenie. Ale aj tu podlieha preskúmaniu europoslancami, tí predkladajú návrhy na zmeny a tomto vśetkom sa hlasuje. V Europarlamente má Slovensko 13 zástupcov, ktorí majú rovnaké hlasovacie právo ako všetci ostatní. Nie je preto jedno, kto nás tu zastupuje. Aké má názory a postoje. Slovenskí poslanci sú reprezentanti krajiny rovnako ako hokejisti či biatlonistky.